Blok textu: Akvaristika
Blok textu:
Blok textu:   


Vítam na svojej stránke všetkých priaznivcov akvaristiky ! 
Hlavným zámerom tejto stránky je podrobný popis čo najväčšieho počtu rýb vhodných na chovanie v akváriách. Súčasťou tohto popisu by mal byť i ich podrobný popis, spôsob chovu a odchovu. Keďže akváriových rybičiek je nespočetné množstvo, uvítam doplnenie informácií z Vašej strany o nových druhoch, chove i odchove a to prostredníctvom sekcie Pripomienky alebo mailom. Okrem týchto informácií, mám záujem prezentovať Vaše fotografie rýb, akvárií a skúseností. K Vašim fotografiám uvedieme s Vašim súhlasom i Vaše meno a tak sa budete môcť prezentovať Vašimi úspechmi.
Snáď najväčším problémom v akvaristike je určenie správneho názvu ryby. Názvoslovie akváriových rýb sa v priebehu rokov zmenilo viackrát a to nielen z hľadiska národného pomenovania ale i latinského. Ako príklad uvediem rod Barbus, ktorí niekoľkí autori rozdeľujú na štyri rody : Puntius, Barbus, Barbodes a Capotea. Naopak, ostatní sa pridŕžajú len novších pomenovaní a tak sa v literatúre stretávame s rôznymi menami tých istých rybiek. Z toho dôvodu budem pri mene každej ryby uvádzať okrem najaktuálnejšieho mena aj názov, ktorý sa používal pôvodne,  alebo sa používa v slangovom jazyku. Všetky tieto staršie pomenovania, poprípade slangový názov, uvediem v zátvorke. Bol by som veľmi rád, pokiaľ by ste mali záujem o doplnenie akýchkoľvek údajov, ktoré tu budem uvádzať, poprípade i opraviť staré alebo mylné údaje. Slovenské pomenovanie je odvodené od Klausa Paysana z roku 1992.
Pomenovanie rýb bude zoradené takto : latinský názov, slovenský a český
Nemenej problematické je obsiahnutie farebných variet jednotlivých druhov, pretože dochádza neustále k šľachteniu nových variácií. Tu uvedený popis vychádza z nemeckého originálu Günthera Sterba  Aquarienkunde I. z roku 1966, kde je najväčší predpoklad, že uvedený popis sfarbenia rýb je ešte bez vplyvov umelého šľachtenia. 
Taktiež názov lokality výskytu jednotlivých druhov sa v rôznych literatúrach líši. Je to spôsobené nielen snahou o utajenie lovísk dodávateľov, ale i zmenou jednotlivých biotopov a v neposlednom rade i vplyvom globálnych klimatických zmien. Na základe skúseností  niektorých odborníkov, sa niektoré druhy vyskytujú i tam, kde pôvodne ich výskyt nebol spočiatku lokalizovaný. 
           


Menoslovie rybiek (a použitá literatúra) podľa týchto autorov : S. Frank, R. Zukal, K. Paysan, G. Sterba, S. Schmitz a A. Brehm.
Databáza 371 rýb, 650 fotografií, popis chovu a odchovu
Surf.sk
Katalóg slovenských www stránok
Vyhľadávač - Xsite.sk - taXi nájdi, čo potrebuješ!

Jazykové pobyty
zoznam akváriových rýb
Ohodnoťte túto stránku
alfa.elchron.cz

Play black jack online kostenlos at any of our online casinos and get great sign up bonus! Read also our black jack strategie tips!